אודות היוזמה

מאיפה באנו

זהו סיפורה של יוזמה שנולדה מתוך חזון להרחיב את מעגל המצוינות המדעית-טכנולוגית בישראל, לקדם שוויון הזדמנויות, ולהציב את ישראל כאחת מ-15 המדינות המובילות בעולם באיכות החינוך המדעי-טכנולוגי. היוזמה פעלה כיוזמת קוקלטיב אימפקט בהובלת ארגון שיתופים במשך כעשור, בין השנים 2013-2023.

יוזמת TOP15 (בשמה הקודם יוזמת 5פי2) קמה בשנת 2013, לאור הירידה החדה במספר התלמידים והתלמידות בתחום המדעי-טכנולוגי, שמשמעויותיה העידו על אתגר לאומי-חברתי ממדרגה ראשונה. כ-100 ארגונים מובילים מכלל המגזרים חברו למהלך משותף, כדי להביא לשינוי מערכתי ולהיפוך המגמה. ארגון שיתופים נבחר לארגון השדרה, אשר הוביל את היוזמה והתווה את הדרך המשותפת.

מראשית ימיה פעלה היוזמה בגישת קולקטיב אימפקט – אסטרטגיה לפתרון בעיות חברתית מורכבות, באמצעות פעולה רב-מגזרית משותפת שמכוונת ליצירת שינוי מערכתי.

המשימה המשותפת הראשונה שהוגדרה – הכפלת מספר התלמידים הנבחנים ברמת 5 יח"ל במתמטיקה– הושגה תוך חמש שנים, ולצידה נרשמה עליה ניכרת גם במספר הנבחנים ברמת 5 יח"ל בפיסיקה ובכימיה. בנוסף, הציבו פעולות היוזמה את נושא המצוינות המדעית על סדר היום הציבורי בישראל. עוד על פעילותה של היוזמה בשנים אלו ניתן לקרוא ב"סיפור יוזמת 5פי2 לקידום מצוינות מדעית-טכנולוגית בחינוך בישראל".

השלב הבא – TOP15

בשנת 2021 ניסחה ועדת ההיגוי של היוזמה, בהובלת ארגון השדרה, משימה חדשה (עוד על כך ראו במסמך "מ-5פי2 לטופ15: תובנות מתקופת הקמה של יוזמה מתחדשת"). המשימה החדשה שמה למטרה להקנות לתלמידי ותלמידות ישראל את המיומנויות החיוניות למצוינות בתחום המדעי-טכנולוגי – אלו אשר יאפשרו את השתלבותם המיטבית בצבא, באקדמיה ובתעסוקה. המשימה ביקשה להתמקד בתלמידות ובתלמידי חטיבות הביניים, בפריפריה ובחברה הערבית. על מיקוד נוסף הוחלט בשנת 2022- הרחבת כיתות העתודה המדעית-טכנולוגית (עמ"ט), גם הוא במיקוד פריפריה וחברה ערבית.

במהלך כשנתיים פעלה היוזמה , באמצעות רשת שותפים רב-מגזרית ומגוון מנגנוני פעולה, ביניהם קבוצת עבודה בנושא מיומנויות ומוטיבציה, קבוצת עבודה בנושא חברה ערבית, קואליציית העסקים, ועוד.

השנים הללו היו שנים מאתגרות במיוחד נוכח חוסר היציבות השלטונית שאפיין אותן, תנאים מתגברים של כאוס מערכתי עם פרוץ מגיפת הקורונה, ואי וודאות – שהתעצמו בעקבות מלחמת ה-7 באוקטובר. כל אלו ועוד הביאו לכך שעם סיומה של שנת 2023 התקבלה החלטה לסיים את פעילות היוזמה. על תהליך הסגירה של היוזמה אפשר לקרוא כאן. מומלץ עוד לקרוא את תוצרי "מחזון לאימפקט" שמסכמים את הפעולות וההישגים של יוזמת TOP15 בשנים אלו.

אתר זה מציע הצצה לפעולת היוזמה לאורך כל שנות פעילותה, לידע שפותח במסגרתה ולתוצרים המרכזיים. זאת, מתוך ההבנה כי ידע זה הוא בעל ערך לכלל העוסקות והעוסקים בקידום מצוינות מדעית-טכנולוגית בחינוך, ובהובלת מהלכים משותפים רב מגזריים הן בשדה זה והן בשדות חברתיים נוספים בישראל ובכלל.

זהו סיפורה של יוזמה שהיא כולה שותפות. הדרך וההישגים שייכים לארגונים ולאנשים שהיו חלק מהרשת. בלעדיהם, כל זה לא היה קורה.

לפרטים נוספים על יוזמת TOP15, ניתן לפנות לארגון שיתופים