סיפור יוזמת 5פי2: כיצד פעלו יחד הציבורי, העסקי והחברתי-חינוכי לקידום מצוינות מדעית-טכנולוגית בחינוך בישראל

סיפורה של היוזמה מתחילת דרכה, תוך עמידה על נקודות ציון משמעותיות בדרך, בדגש על היחסים בין השחקנים שינוי השיח סביב תפיסת המצוינות בחינוך