מחזון לאימפקט

רשת השותפים

רשת השותפים של היוזמה כללה יותר ממאה ארגונים מהמגזר העסקי-פילנתרופי, החברתי, הציבורי, ואקדמיה. החיבור בין חברי הרשת איפשר שיתוף בידע, החלפת דיעות ורעיונות, והיווה קרקע פורייה לשיתופי פעולה

קרא עוד

קבוצת עבודה לקידום מיומנויות ומוטיבציה למצוינות

קבוצת העבודה עסקה בגיבוש מנגנון אפקטיבי, ישים ובר־קיימא להקניית מיומנויות ומוטיבציה למצוינות מדעית-טכנולוגית בחט"ב

קרא עוד

מחקר פיז"ה כמדד למצוינות מדעית-טכנולוגית

יוזמת TOP15 בחרה במחקר פיז"ה כמדד מרכזי למעקב אחר מידת ההצלחה של תלמידי ישראל בתחום החינוך המדעי-טכנולוגי, ופעלה להעלאת חשיבות מחקר פיז"ה על סדר היום הציבורי בישראל

קרא עוד

תלמידות בחינוך המדעי-טכנולוגי: צמצום אי-השוויון המגדרי

היוזמה פעלה במגוון דרכים להנחת תשתית לפעולה משותפת רב-מגזרית לקידום הישגיהן של תלמידות בחינוך המדעי-טכנולוגי

קרא עוד

קידום מצוינות בחברה הערבית – מהלך רב מגזרי ייעודי בחברה הערבית

מהלך משותף להעלאת נושא המצוינות בחינוך המדעי-טכנולוגי בחברה הערבית על סדר היום הציבורי, והפיכתו לנדבך מרכזי בפעילות היוזמה

קרא עוד

קידום מהלך לאומי להכפלת כיתות עמ"ט בפריפריה ובחברה הערבית

המהלך הלאומי של משרד החינוך יצא לדרך בשותפות עם היוזמה, תוך אימוץ גישת קולקטיב אימפקט. במסגרת זו גובש מודל פעולה ייעודי ליצירת מעטפת תמיכה רחבה לתלמידים בכיתות עמ"ט ולסוכני השינוי בשדה

קרא עוד

מהלך נגב – מהלך אזורי לקידום מצוינות STEM

שותפות בין-מגזרית שפעלה לחולל שינוי מערכתי שיאפשר מוביליות חברתית לצעירים וצעירות בנגב, ויסייע לנגב כולו להיות לקטר של מצוינות ברמה הלאומית

קרא עוד