מחקר: עקרונות מיטביים לשילוביות המגזר העסקי בחינוך המדעי-טכנולוגי

מחקר שנערך עבור TOP15 על ידי חברת ERI, במטרה ללמוד מהנעשה בעולם ולנסח עקרונות מיטביים לשילוביות המגזר העסקי במערכת החינוך המדעי-טכנולוגי. תוצאות המחקר נועדו לסייע להרחבת דרכי ההתערבות בקרב שותפי היוזמה מהמגזר העסקי

קרא עוד

מיומנויות ואוריינות בחטיבות הביניים בחברה הערבית – מחקר מלווה ל-TOP15

מחקר שנעשה עבור יוזמת TOP15 על ידי חברת נאס. במסגרת המחקר, נעשה לראשונה ניסיון לפצח את המוטיבציה, עמדות ותפיסות של מורי חט"ב למדעים ולמתמטיקה בחברה הערבית

קרא עוד

הערכת מיומנויות אוריינות מדעית במחקר PISA ובתוכניות הלימודים במדעים בישראל

מחקר שערכה היוזמה בשנת 2023 לבדיקת מידת ההתאמה של תכנית המדעים בחט"ב אל מחקר פיז"ה, וכן את ההלימה שבין מיומנויות אוריינות מדעית למיומנויות אוריינות מתמטית

קרא עוד

מחקר פיז"ה כמדד למצוינות מדעית-טכנולוגית

יוזמת TOP15 בחרה במחקר פיז"ה כמדד מרכזי למעקב אחר מידת ההצלחה של תלמידי ישראל בתחום החינוך המדעי-טכנולוגי, ופעלה להעלאת חשיבות מחקר פיז"ה על סדר היום הציבורי בישראל

קרא עוד

קואליציית העסקים: שותפות חד מגזרית של חברות מהתעשייה עתירת הידע

מהלך משותף לפיתוח ושכלול רמת המעורבות, איכות והיקף התרומה של המגזר העסקי לקידום המשימה, תוך העמקת תפיסת השותפות הבין-מגזרית של כל השותפים המעורבים 

קרא עוד

אוריינות מדעים – הערכה של מיומנויות בהקשר דיסציפלינרי ובפיז"ה

סיכום שיח עם ד"ר יגאל רוזן בנושא הערכה של מיומנויות בהקשר דיסציפלינרי ובפיז"ה, שנערך במסגרת מפגש למידה של יוזמת TOP15

קרא עוד

מודל לשיתוף פעולה חוצה מגזרים היוצר ערך משותף

מודל זה מבוסס על ההבנה, שיש לחבר בין הצרכים העסקיים של הארגון לבין הצרכים הבסיסיים של החברה בה פועל הארגון, באמצעות טיפול בצורך חברתי-לאומי או מקומי, שפתרונו עונה על אינטרס של הארגון העסקי.

קרא עוד

דו"ח מחקר בנושא: בדיקת יישום המיומנויות של המאה ה-21 המקדמות מצוינות ב-STEM במערכות חינוך מתקדמות במדינות העולם

מחקר שבדק בחמש מדינות המאופיינות במערכות חינוך מהמתקדמות בעולם, שלוש שאלות מחקר בתחום ההיבט המעשי בהטמעת מיומנויות

קרא עוד

מדעי המחשב/ תכנות/ חשיבה חישובית במערכת החינוך

סקירת מחקר וספרות בנושא: מדעי המחשב/ תכנות/ חשיבה חישובית במערכות חינוך. הסקירה נעשתה עבור יוזמת 5פי2, כחלק מעבודת החקר של היוזמה להגדרת משימתה החדשה. הסקירה נעשתה על ידי ד"ר נוע רגוניס, המכללה האקדמית בית ברל, הטכניון, פרופ' אורית חזן, הטכניון … Continued

קרא עוד

קואליציית העסקים ביוזמת 5פי2 – סיפורה של שותפות ייחודית

"קואליציית העסקים" היתה רשת חד-מגזרית של החברות העסקיות השותפות ביוזמה, שפעלו יחד לקידום המטרות, תוך שימוש בערכים המוספים של חבריה

קרא עוד