קידום מצוינות בחברה הערבית – מהלך רב מגזרי ייעודי בחברה הערבית

מהלך משותף להעלאת נושא המצוינות בחינוך המדעי-טכנולוגי בחברה הערבית על סדר היום הציבורי, והפיכתו לנדבך מרכזי בפעילות היוזמה