ללמוד מניסיונם של אחרים: על יוזמות קולקטיב אימפקט לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בארה"ב

מסמך זה בא לתאר את פעולתן של ארבע יוזמות מובילות בארה"ב בתחום החינוך אשר בהשראתן הוקמה 5 פי 2

קרא עוד