רשת השותפים

רשת השותפים של היוזמה כללה יותר ממאה ארגונים מהמגזר העסקי-פילנתרופי, החברתי, הציבורי, ואקדמיה. החיבור בין חברי הרשת איפשר שיתוף בידע, החלפת דיעות ורעיונות, והיווה קרקע פורייה לשיתופי פעולה