מחקר פיז"ה כמדד למצוינות מדעית-טכנולוגית

יוזמת TOP15 בחרה במחקר פיז"ה כמדד מרכזי למעקב אחר מידת ההצלחה של תלמידי ישראל בתחום החינוך המדעי-טכנולוגי, ופעלה להעלאת חשיבות מחקר פיז"ה על סדר היום הציבורי בישראל