מהלך נגב – מהלך אזורי לקידום מצוינות STEM

שותפות בין-מגזרית שפעלה לחולל שינוי מערכתי שיאפשר מוביליות חברתית לצעירים וצעירות בנגב, ויסייע לנגב כולו להיות לקטר של מצוינות ברמה הלאומית