מתווה למהלך: קבוצת עבודה בנושא תלמידות ב-STEM

מתווה שגובש במהלך שנת 2023 לקבוצת עבודה בנושא תלמידות ו-STEM, אשר תעסוק בגיבוש עקרונות ומענים לטובת שינוי מערכתי בקידום תלמידות למקצועות הטק

קרא עוד

ממצאי מחקר על הפוטנציאל של תלמידות להצטיין במקצועות: מתמטיקה, פיסיקה וכימיה

עיקרי המחקר על הפוטנציאל של תלמידות להצטיין במקצועות המתמטיקה והמדעים

קרא עוד