חינוך חדשנות וישראל

שינוי פניה של מערכת החינוך הוא אתגר כבד משקל, אך יש דוגמאות מקומיות שאפשר לשאוב מהן תמיכה לתמורה זו.

קרא עוד

דוח מקינזי – על הגורמים להצלחתן של מערכות החינוך הטובות בעולם

דוח מקינזי מבוסס על בדיקה מעמיקה ושיטתית של 25 מערכות חינוך בעולם ומנסה למצוא את הגורם המשפיע ביותר על איכותן של מערכות חינוך

קרא עוד

היערכות לשיפור בהישגי בית הספר

מאמר הבוחן מה הם חמשת היסודות החיוניים לשיפור הישגיו של בית ספר

קרא עוד

Knowing Mathematics Well Enough to Teach It

מאמר הדן בכישורים ובהבנה הנדרשים ממורי מתמטיקה על מנת ללמד כהלכה בגילאים צעירים ולשפר את הישגי התלמידים בארצות הברית

קרא עוד

ללמוד מניסיונם של אחרים: על יוזמות קולקטיב אימפקט לקידום החינוך המדעי והטכנולוגי בארה"ב

מה ניתן ללמוד מהניסיון האמריקאי ליישום מודל קולקטיב אימפקט? סקירה של ארבע יוזמות לקידום החינוך המדעי בארצות הברית מספקת השראה ומתווה עקרונות יסוד

קרא עוד