מדידה משותפת של תוצאות בתחום החברתי: סקירת הספרות, המשגה ופיתוח קונספטואלי

סקירה זו דנה בהתפתחות חשובה במדידה בתחום החברתי אשר זוכה לעניין הולך וגדל בישראל ובעולם

קרא עוד

Breakthroughs in Shared Measurement and Social Impact

This paper, based on six months of interviews and research by FSG Social Impact Advisors,

קרא עוד

How Your School Compares Internationally – OECD Test For Schools

The OECD Programmer for International Student Assessment (PISA) evaluates the quality, equity and efficiency

קרא עוד

Ensuring Fair and Reliable Measures of Effective Teaching

This non-technical research brief for policymakers and practitioners summarizes recent analyses from the Measures of Effective Teaching (MET)

קרא עוד

PIZA 2015 DRAFT COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING FRAMEWORK

Collaborative Problem Solving (CPS) is a critical and necessary skill across educational settings and in the workforce

קרא עוד

חינוך חדשנות וישראל

שינוי פניה של מערכת החינוך הוא אתגר כבד משקל, אך יש דוגמאות מקומיות שאפשר לשאוב מהן תמיכה לתמורה זו.

קרא עוד

דוח מקינזי – על הגורמים להצלחתן של מערכות החינוך הטובות בעולם

דוח מקינזי מבוסס על בדיקה מעמיקה ושיטתית של 25 מערכות חינוך בעולם ומנסה למצוא את הגורם המשפיע ביותר על איכותן של מערכות חינוך

קרא עוד

היערכות לשיפור בהישגי בית הספר

מאמר הבוחן מה הם חמשת היסודות החיוניים לשיפור הישגיו של בית ספר

קרא עוד

Knowing Mathematics Well Enough to Teach It

מאמר הדן בכישורים ובהבנה הנדרשים ממורי מתמטיקה על מנת ללמד כהלכה בגילאים צעירים ולשפר את הישגי התלמידים בארצות הברית

קרא עוד