טופס לעדכון פרטי תכנית STEM

  • פרטים כלליים
  • מיקום וקהלי יעד
  • תשתיות
  • מתכונת הפעילות

פרטי איש קשר

פרטי הארגון

פרטים על התוכנית

באילו מיומנויות מתמקדת התכנית?*

ניתן לבחור עד 3

באילו תחומי דעת מתמקדת התכנית?*

ניתן לסמן כמה מקצועות

השותפים לתכנית

מי הם השותפים לתכנית?*

לדוגמא מימון משותף, פיתוח ידע משותף, הפעלה משותפת
  • פרטים כלליים
  • מיקום קהלי יעד
  • תשתיות
  • מתכונת הפעילות