תלמידות בחינוך המדעי-טכנולוגי: צמצום אי-השוויון המגדרי

היוזמה פעלה במגוון דרכים להנחת תשתית לפעולה משותפת רב-מגזרית לקידום הישגיהן של תלמידות בחינוך המדעי-טכנולוגי