תהליך היוועצות לסימון מיומנויות חיוניות של מצוינות ב-STEM

סיכום תהליך היוועצות שקיימה יוזמת 5פי2 עם מומחים מיחידות טכנולוגיות בצבא, נציגי אקדמיה ונציגים מהתעשיות המתקדמות, בנושא של מיומנויות המקדמות מצוינות ב-STEM