קואליציית העסקים: שותפות חד מגזרית של חברות מהתעשייה עתירת הידע

מהלך משותף לפיתוח ושכלול רמת המעורבות, איכות והיקף התרומה של המגזר העסקי לקידום המשימה, תוך העמקת תפיסת השותפות הבין-מגזרית של כל השותפים המעורבים