קבוצת עבודה לקידום מיומנויות ומוטיבציה למצוינות

קבוצת העבודה עסקה בגיבוש מנגנון אפקטיבי, ישים ובר־קיימא להקניית מיומנויות ומוטיבציה למצוינות מדעית-טכנולוגית בחט"ב