מתווה למהלך: קבוצת עבודה בנושא תלמידות ב-STEM

מתווה שגובש במהלך שנת 2023 לקבוצת עבודה בנושא תלמידות ו-STEM, אשר תעסוק בגיבוש עקרונות ומענים לטובת שינוי מערכתי בקידום תלמידות למקצועות הטק