מהלך נגב – קטר מוביל למצוינות STEM

מהלך נגב הוא שותפות אזורית רב מגזרית במרחב הנגב, שפועלת למימוש פוטנציאל ההון האנושי בתחומי STEM לכל אורך הרצף הגילאי מגן ועד תעסוקה איכותית בנגב. מסמך זה מתאר את הרקע להקמת המהלך, הבעיה מולה ניצבו השותפים, המטרות שהציבו, החזון והמשימה המשותפת