מדידה משותפת ביוזמת 5פי2

אחד המנועים המרכזיים במודל קולקטיב אימפקט הוא הדגש על פיתוח מערך מדידה משותפת. מערך זה כולל גיבוש והסכמה על מדדים משותפים המעידים כי הפעולה המשותפת מובילה להשגת היעדים ולתוצאות בטווח הקצר ובטווח הארוך. בנוסף, התהליך מחייב בניה של תשתית משותפת לאיסוף וניתוח נתונים (במידה ואינה קיימת), לדיווח, התבוננות בממצאים ושיתוף בידע. מערך מדידה משותפת יבטיח שאכן ישנה הסכמה על מדדי ההצלחה ועל היעדים, וכי השותפים מסכימים על התוצאות הנדרשות לאורך הדרך המשותפת. הניסיון ביוזמות קולקטיב אימפקט מלמד כי על אף חשיבותו הגדולה של מרכיב זה להצלחת היוזמה, הוא אחד הקשים ביותר ליישום.

התשתית הרעיונית למדידה המשותפת מנוסחת במפת הדרכים.

מסגרת מדדים משותפת

מדדי היוזמה מעידים על מצבם של תלמידים ומורים בשלבים ובצמתים שונות של מפת הדרכים, ועל המידה בה היוזמה המשותפת משיגה את יעדיה.

המדדים נחלקים לשתי קבוצות: מדדי תוצאה של היוזמה –  (במפת הדרכים של המורים ושל התלמידים), ומדדי תרומה להשגת התוצאות. כך, בקרב תלמידים, שיעור הניגשים לבחינת בגרות של 5 יח"ל במתמטיקה, או שיעור המצטיינים במבחני PISA בגיל 15 הם דוגמאות למדדי תוצאה, ואילו מידת עמדת ההורים של תלמידי כיתה ט' לגבי חשיבות לימודי 5 יח"ל פיזיקה, חיזוק יכולתם של מורים מצויינים לאמץ תפקידי הובלה ברמה הבית ספרית או האיזורית, הם דוגמאות אפשריות למדדים התורמים להשגת התוצאות בקרב תלמידים ומורים בהתאמה.

נתונים

נתוני משרד החינוך מייצרים את השכבה הראשונה ביחס למדדי התוצאה בקרב תלמידים.

יוזמת 5פי2 בשיתוף עם משרד החינוך מקדמים יצירת תמונת מצב עדכנית של הנתונים ומגמות לאורך זמן ואת הנגשתם לשדה.

במסגרת זו, בנובמבר 2016 פירסם ראמ"ה דוח ראשון מסוגו: "תמונת מצב לימודי המתמטיקה בישראל: ממצאים ומגמות במערכת החינוך". מטרת הדוח השנתי היא לשרטט תמונה על לימודי המתמטיקה ממגוון מקורות הנתונים המערכתיים הקיימים: מבחני הבגרות, מיצ"ב ומבחנים בינ"ל. הדוח מהווה צעד חשוב בדרך ליצירת תמונת נתונים נגישה לשדה כולו לצורך קידום המשימה הלאומית. במרץ 2017 עודכן הדוח עם פרסום הנתונים לשנת 2015.

לדוח מספר מאפיינים: 

  • הדוח מתייחס לנתונים מבית הספר היסודי ועד התיכון, וביחס ל-3, 4, ו-5 יחידות לימוד
  • מציג נקודת מבט השוואתית ביחס להישגים לאורך שנים ואל מול מדינות ה-OECD
  • מתייחס להיבט עמדות התלמידים כלפי מקצוע המתמטיקה
  • הנתונים מפולחים על פי מגדר, מגזרי שפה  ומדד סוציו-אקונומי
  • הנתונים מתייחסים לשנים 2006-2015

אנו רוצים להודות לצוות ראמ"ה על יצירת תמונת מצב חשובה זו ולד"ר גילה מלך על הליווי בקידום הדוח.

בנובמבר 2018 יצא דוח עדכני של ראמ"ה העוסק בהישגי התכנית הלאומית במתמטיקה בשנה"ל תשע"ז (2016-2017), בהתאם למאפייני הדוח הקודם. לחצו כאן לקריאת הדוח.

הדוחות פתוחים וניתן לשימוש חופשי ולהפצה.