קידום מהלך לאומי להכפלת כיתות עמ"ט בפריפריה ובחברה הערבית

המהלך הלאומי של משרד החינוך יצא לדרך בשותפות עם היוזמה, תוך אימוץ גישת קולקטיב אימפקט. במסגרת זו גובש מודל פעולה ייעודי ליצירת מעטפת תמיכה רחבה לתלמידים בכיתות עמ"ט ולסוכני השינוי בשדה